Cottage Woning Bouwen

Published Jun 15, 22
7 min read

Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Dubbele Woning Bouwen

De taxatiewaarde is vaak nodig om na te gaan of een vraagprijs of koopsom re�el is, bijvoorbeeld om een hypotheek te verkrijgen. Bij het aanvragen van een hypotheek vindt de geldverstrekker de taxatiewaarde meestal zeer belangrijk - huis bouwen sims 4 ps4. Het resultaat van de taxatie staat in het taxatierapport. Er zijn verschillende manieren om een "taxatierapport" op laten stellen, afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever:- een uitgebreide taxatie (fysieke taxatie, dus met bezoek aan huis; dit is de enige taxatievariant waarbij het huis door de taxateur bezichtigd wordt)- een desktoptaxatie (ook hybride taxatie of bureauwaardering genoemd; een taxateur "stelt op basis van modelmatige waardebepaling de waarde vast", dus zonder de woning te bezichtigen); er wordt uitgegaan van bekende, bij voorkeur recente taxatiewaarden uit de buurt, van woningkenmerken en de locatie en een evaluatie van die gegevens door de taxateur- een Calcasarapport (ca.

Eisen die aan de taxateur gesteld worden:- de taxateur mag niet de aankoopmakelaar zijn - de taxateur mag niet de makelaar van de verkoper zijn- de taxateur moet voldoende kennis van de lokale huizenmarkt hebben om een verantwoorde taxatie te uitbrengen- de afstand waarop de taxateur is gevestigd ten opzichte van het te taxeren huis; deze zogenoemde "kilometerstraal" kan vari�ren van bijvoorbeeld 10 tot 30 kilometer (afhankelijk of de woning in een grote stad of in een dunner bevolkt gebied staat)Extra eisen die door de hypotheekverstrekker / geldverstrekker / bank gesteld kan worden:- het taxatierapport dient te worden opgesteld door een door de bank goedgekeurde taxateur (?).De taxateur houdt bij de taxatie o - huis bouwen sims 4 ps4. m. rekening met:- het soort woning (rijtjeshuis, hoekhuis, twee-onder-een-kap e. d. amerikaans huis.)- grootte van de woning en van het perceel e. d. (perceeloppervlakte, gebruiksoppervlakte wonen, inhoud; ook bouwjaar e. d.)- de staat van onderhoud (binnenonderhoud, buitenonderhoud, bouwkundige constructie, achterstallig onderhoud e. d.)- de ligging van het pand (wijk, stand, voorzieningen, toekomstige situatie e.

d.)- bijzondere aandachtspunten (aard en kwaliteit wijkt af van directe omgeving, negatieve informatie over verontreinigingen e. huis bouwen sims 4 ps4. d.) - gegevens van objecten in de buurt (oppervlaktes, verkoopprijs en -datum e. d.).- vraag uw geldverstrekker , dat kan teleurstellingen voork�men (vaak is een erkend taxateur vereist, lid van de NRVT; echter, niet altijd is een "echt" taxatierapport benodigd en kan volstaan worden met een of met ��n van de Calcasa-rapporten)- het uitvoeren van een taxatie en het daaropvolgende opmaken van een taxatierapport kost tijd (vaak een week) en geld (ca.

d., soms van 400 tot 600 of zelfs 850 euro voor eenzelfde opdracht). ( Met dank aan o. m. de Consumentenbond.)Begrippen in dit verband die alle verschillen van elkaar: Executiewaarde, Marktwaarde, Taxatiewaarde, WOZ-waarde. Bij het afsluiten van de hypotheek is vaak een taxatie van nodig omdat de bank meer zekerheid wil hebben dat de hypotheek geen groter risico.

Prefab Woning Huis Bouwen Voor 150.000 Euro

Bij een omvangrijke verbouwing kan de bank een taxatie verlangen van het pand zonder verbouwing en met verbouwing. Hou er rekening mee dat slechts een deel van de verbouwingskosten doorwerken in de waardevermeerdering van de woning (een aanbouw levert meestal maar ca - huis bouwen sims 4 ps4. 50% waardevermeerdering op en een nieuwe keuken of badkamer tellen nauwelijks mee).

p.v. 500 euro (moderne huizen). Bij een overbuggingshypotheek (overbruggingskrediet) kan het wenselijk zijn omdat de bank bijvoorbeeld slechts 90% hanteert van de waarde die Calcasa aangeeft - huis bouwen sims 4 ps4. De taxatiekosten worden vaak ook uit de hypotheek betaald (indien mogelijk); de notaris zal in dat geval de taxateur namens u betalen voor de taxatie. De taxatiekosten zijn fiscaal aftrekbaar (alleen indien de geldverstrekker een taxatie eist).

In een testament wordt vastgelegd wie wat erft; deze personen worden de erfgenamen genoemd. Pas na het overlijden wordt vastgesteld waaruit de erfenis bestaat. Als er geen testament is, dan geldt het wettelijk recht. In een testament kan bijvoorbeeld vermeld zijn dat de in het huis mag blijven tot die persoon overlijdt.

"Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit.""Als meteen duidelijk is dat het bezit van de nalatenschap hoger is dan de schulden, kunt u de erfenis ook .

Wanneer een woning gefinancierd wordt zonder eigen middelen (spaargeld), dan is meestal sprake van een tophypotheek - huis bouwen sims 4 ps4. Vooral als de woningmarkt wat in het slop zit, is het risico van een tophypotheek groot: bij verkoop blijft u met een restschuld zitten. De geldverstrekker rekent bij tophypotheken vaak een hoger rentepercentage (dit geldt meestal niet voor woningen met NHG).

Zelf Woning Bouwen Prijzen

Iedereen die een tophypotheek afsluit, krijg als vergoeding voor het risico van de geldverstrekker te maken met risico-opslag (). Dat gebeurt meestal door het percentage hypotheekrente (van dat top-deel?) te verhogen met ca. 0,5. Homefinance meldt "dat de meeste geldgevers verstrekken maximaal 106% van de marktwaarde - huis bouwen sims 4 ps4. De 6% die dan meer dan bovenop de marktwaarde wordt uitgeleend, is feitelijk de top.

Zijn deze middelen er niet, dan moet hiervoor wellicht consumptief geleend worden of kan de woning niet verkocht worden (huis bouwen sims 4 ps4)."De Hypotheekshop meldt terecht dat de kans op een (grote) restschuld bij verkoop van uw woning kleiner is geworden door:- Maximale financiering tot 100% van de woningwaarde- Verplichte annu�taire aflossing voor nieuwe hypotheken (in box 1)- Maximering aflossingsvrij tot 50% van de woningwaarde- Inkomensnormen van het Nibud zijn verplicht gesteld- Afbouw hypotheekrenteaftrek.

Starterslening, Risicoklasse. Met transport wordt de procedurele, offici�le overdracht van het eigendom bij de notaris bedoeld naar een nieuwe eigenaar. Voor transportakte zie bij (akte van levering). Transportkosten, De transportkosten zij de kosten van de notaris voor het opmaken van de transportakte (), incl. btw, registratiekosten en kadastrale kosten. Een tweede hypotheek is een extra hypothecaire lening voor hetzelfde onroerend goed waar al een hypotheek op rust.

Simpel gesteld: de geldverstrekker van de tweede hypotheek krijgt pas (een deel van) zijn verstrekte geld terug als de resterende schuld van de eerste hypotheek volledig is voldaan. Dat is de reden dat de geldverstrekker van de tweede hypotheek meestal dezelfde is als van de eerste, omdat een andere geldverstrekker dat meestal een te groot risico vindt. huis bouwen sims 4 ps4.

Voor het aangaan van een tweede hypotheek is het meestal nodig:- dat er voldoende overwaarde is- dat het rentepercentage hoger is dan bij een eerste hypotheek. Uniform pensioenoverzicht (UPO)Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht jaarlijks overzicht dat het pensioenfonds aan (bij dat pensioenfonds aangesloten) premiebetalende en gepensioneerde klanten toestuurt.

Zelf Woning BouwenVoor pensioengerechtigden staat er simpelweg het huidige pensioen. Het UPO is eigenlijk de enige (automatische) verificatie die een werknemer heeft op het afdragen van de pensioenpremie door de werkgever. Vooral toen de pensioenen nogal "gesloten" waren en niet of veel te laat informatie verstrekten, kwam het nog wel eens voor dat er wel premie werd ingehouden maar geen premie werd afgedragen aan het pensioenfonds."Een unit linked verzekering is een verzekering waarbij het eindkapitaal opgebouwd wordt door de premies te beleggen in ��n of meer beleggingsfondsen.Vaak kan worden gekozen uit aandelen-, obligatie- en mixfondsen."Omdat er m. b.t. beleggingen nogal wat verwarring is, veel mensen nogal goedgelovig zijn of overal intrappen als ze er veel op vooruit denken te gaan (ratten trekken ratten aan): neem geen risico als u niet precies door hebt wat wanneer waarom gebeurt en wat het (volgens u, niet volgens de bank) op kan leveren en met welk (zelf ingeschat) risico, zeker als de economie wat vertraagt.

000 of 2. 000 euro moest opbrengen om de koers van de internetprovider een beetje waar te maken. Ga dus nooit af op wat de bank voorspelt of beweert, maar blijf altijd zelf nadenken - huis bouwen sims 4 ps4. Bij een hypotheek met variabele rente wordt het rentepercentage maandelijks of per kwartaal vastgesteld. Dit geeft minder risico voor de geldverstrekker waardoor deze rente vaak lager is dan de vaste rente.

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Stalen Ramen Veranda

Published Sep 24, 22
8 min read

Zelfbouw Veranda

Published Sep 21, 22
10 min read

Bouwtekening Veranda

Published Sep 21, 22
8 min read